Adventné posedenie pre seniorov

Tak ako každý rok, v predvianočnom období, 20—21. decembra sa uskutočnilo slávnostné adventné posedenie pre seniorov. Podujatie bolo zorganizovanév kultúrnom dome, kde sa stretlo vyše 250 hostí.

 

Pani starostka spoločne s členmi obecného zastupiteľstva a pracovníkmi obecného úradu pripravili pre pozvaných hostí pohostenie a bohatý kultúrny program. Po príhovore pani starostky, ktorá zaželala príjemné prežitie vianočných sviatkov, vianočné posedenie spríjemnili svojim vianočným programom detičky z miestnej materskej školy slovenskej a maďarskej ako i žiaci slovenskej a maďarskej základnej školy.

 

Zaspievali vianočné pesničky, recitovali básničky aj tancovali.  Po kultúrnom programe nasledovala „večera“, v priateľskej atmosfére pri počúvaní vianočných piesní si popriali krásne sviatky.