Adventné posedenie

V predvianočnom období sme si uctili seniorov našej obce. Pani starostka, zamestnanci a zastupiteľstvo obce pripravilo vianočné posedenie, ktoré sa uskutočnilo 11. a 12. decembra 2019 v kultúrnom dome.

Podujatie spríjemnili svojim vianočným programom detičky z miestnej materskej školy slovenskej a maďarskej ako i žiaci slovenskej a maďarskej základnej školy. V slávnostnom otvorení detičky miešaného speváckeho zboru základnej školy Ágostona Pongrácza zaspievali vianočné pesničky. Nasledoval vianočný príhovor starostky obce, po čom žiaci škôlky a školy predniesli svoj program.

 

Po kultúrnom programe, v priateľskej atmosfére pri počúvaní piesní nasledovala slávnostná večera.

 

Fotogaléria: https://neded.sk/vianocne-posedenie-seniorov/