CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

  • Testovanie sa uskutoční v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra 2020 od 7.00 do 22.00 hodiny. Počas každého testovacieho dňa bude prestávka na dezinfekciu od 12.00 do 13.00 a od 18.00 do 18.30.
  • Vybrané odberové miesta preverili hygienici. V miestnosti budú paravány, aby sa zabezpečilo súkromie osôb počas testovania. Všetky opatrenia sú v záujme toho, aby občania vstupovali do bezpečného priestoru. Veliteľom každého odberového miesta bude príslušník Armády Slovenskej republiky, ktorý bude riadiť zdravotníkov, administrátorov a dobrovoľníkov na konkrétnom odberovom mieste. Zároveň tento príslušník armády bude riešiť situáciu na odberovom mieste, aby nedošlo ku komplikáciám a aby priebeh testovania bol plynulý v záujme ochrany zdravia občanov. Keď občania na odberovom mieste uvidia, že je veľa čakajúcich navrhujeme, aby prišli neskôr.  Keď občan nemá trvalý pobyt v Nedede, aj tak môže prísť na testovanie.
  • Prosíme každého, aby si pred testovaním pripravil občiansky preukaz, deti do 15 rokov zdravotný preukaz. Neodporúča sa hodinu pred testovaním jesť, piť a fajčiť. Občania budú stáť vonku pred odberovým miestom v bezpečných rozostupoch. Pri vstupe do priestoru odberového miesta sa preukážu občianskym preukazom, administrátor zapíše ich údaje (+ telefónne číslo) a potom absolvujú výter z nosovej sliznice. Po odbere sa premiestnia do ďalšieho priestoru, kde budú čakať na výsledok testu. Tento výsledok dostanú v zalepenej obálke a opustia priestor odberového miesta. Odber budú robiť zdravotnícki pracovníci. Samospráva zabezpečí administratívu. Ak výsledok testu bude pozitívny, občan v obálke dostane pokyny.
  • Prosíme občanov, aby boli disciplinovaní, riadili sa pokynmi personálu odberového miesta, zbytočne nerušili priebeh testovania a zachovali pokoj. Je v záujme nás všetkých, aby sa občania zdržiavali na odberovom mieste čo najkratšie.
  • Zároveň Vás vyzývame k ohľaduplnosti k starším a chorým, a k tehotným ženám, ktorí sa z vážnych osobných dôvodov rozhodnú zúčastniť na testovaní, aby ste im umožnili prednostné absolvovanie testovania.