Dôležité telefónne čísla

Linky tiesňového volania:   

 • Tiesňová linka prvej pomoci 112
 • Hasičský a záchranný zbor 150
 • Rýchla zdravotnícka pomoc 155
 • Polícia 158
 • Obecná polícia 0905 242 925

Telefónne čísla v prípade poruchy:

 • Elektrika 0850/111 555, 0800/111 567
 • Plyn 0850/111 727
 • Voda 031/77 373 02
 • ČOV 0948 423 115  Zoltán Fűri, 0907 768 728  Ladislav Plankó

Stomatológia:

 • MUDr. Ivan Vulev – MEDI dent, telefón: 031 77 940 44
 • MDDr. Robert Figura – AW-DENT, telefón: 031 77 940 40

Všeobecný lekár pre deti a dorast:

 • MUDr. Eva Kissová – MEDIKISS, telefón:031 77 94 734

Gynekológia:

 • MUDr. Ivan Kováčik – MEDI-GAMA, telefón: +421 904 067 554

Lekáreň:

 • Lekáreň Neded – Magnet Press – 031 77 94 203