DÔLEŽITÝ OZNAM!

DÔLEŽITÝ OZNAM!

Kvôli poruche na pevnej linke úrad môžete kontaktovať na nasledujúcich telefónnych číslach:

Obecný úrad
 0904 548 276

Matričný úrad
0904 543 562