Dôležitý oznam

Oznamujeme obyvateľom, že od 27. októbra 2020, t.j. od utorka až do odvolania bude Obecný úrad v Nedede zatvorený. Úradné záležitosti si môžete vybavovať telefonicky, mailom, alebo využitím internetbankingu.

Obecný úrad: +421 904 548 276

Matrika: +421 904 543 562

IBAN:
SK28 0200 0000 0000 2292 4132 – dane a poplatky za KO

SK62 5600 0000 0038 4513 3001 – ostatné platby