Dôležitý oznam!!! – čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznamujeme občanom, že dôsledku horúceho a suchého počasia je čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zakazuje fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu! Žiadame Vás o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti!