Dôležitý oznam – t. č. praktického lekára

Telefónne číslo do ambulancie miestneho praktického lekára: 0951 370 725