Dôležitý oznam

Obecný úrad v Nedede oznamuje obyvateľom, že od 16. marca 2020 až do odvolania nastáva zmena stránkových hodín:
PONDELOK
13:30 –15:30
STREDA
09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00
V utorok, vo štvrtok a v piatok bude Obecný úrad zatvorený.
Žiadame občanov, aby Obecný úrad navštívili len v súrnych prípadoch. Odporúčame Vám úradné záležitosti vybavovať telefonicky, mailom alebo využitím internetbankingu.
Telefónne čísla sú: 031 77 94 133, 031 77 94 134, e-mailová adresa: obecneded@stonline.sk.


!!! Poprosíme Vás, aby ste sa zbytočne nezdržiavali 
mimo vášho bydliska/domu, aby ste znížili frekvenciu nákupov a iných vonkajších aktivít, v prípade osobných stretnutí dodržiavajte min. 4 metrový odstup od seba a vyvarujte sa fyzickému kontaktu. Nevyhnutné je použiť ochranné pomôcky minimálne rúško, prípadne šál alebo šatku, dodržiavať hygienické pravidlá – čo najčastejšie si umývať ruky mydlom, nedotýkať sa zbytočne tváre, pravidelne upratovať a dezinfikovať domácnosť, čo najčastejšie prať na vyšších teplotách.


Miestny obvodný lekár oznamuje obyvateľom, že pacienti, ktorí majú cestovnú anamnézu, príznaky ochorenia: zvýšenú teplotu, bolesti hrdla, tela, svalstva, majú prísny zákaz chodiť do ambulancií a majú sa zdržiavať doma. V prípade ochorenia využite telefonický kontakt – volajte ambulanciu všeobecného lekára na čísle: 031 77 94 002, prípadne 155.
MUDr. Kissová oznamuje obyvateľom, že od 16. marca do odvolania ordinuje v Nedede, pred vstupom do čakárne kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0905 914 754.