Faktúry 2014 – 2017

P.Č. Dodávateľ Predmet Hodnota Faktúry
401.-450./2017 zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2017/401.-450. Viď. zoznam
351.-400./2017 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry Viď. zoznam
301.-350./2017 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2017/301.-350. Viď. zoznam
251.-300./2017 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2017/251.-300. Viď. zoznam
201.-250./2017 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2017/201.-250. Viď. zoznam
151.-200./2017 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2017/151.-200. Viď. zoznam
101.-150./2017 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2017/101.-150. Viď. zoznam
51.-100./2017 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2017/51.-100. Viď. zoznam
1.-50./2017 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2017/1.-50. Viď. zoznam
589.-605./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/589.-605. Viď. zoznam
540.-588./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/540.-588. Viď. zoznam
491.-539./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/491.-539. Viď. zoznam
442.-490./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/442.-490. Viď. zoznam
393.-441./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/393.-441. Viď. zoznam
344.-392./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/344.-392. Viď. zoznam
295.-343./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/295.-343. Viď. zoznam
246.-294./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/246.-294. Viď. zoznam
197.-245./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/197.-245. Viď. zoznam
148.-196./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/148.-196. Viď. zoznam
99.-147./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/ 99.-147. Viď. zoznam
50.-98./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/50.-98. Viď. zoznam
1.-49./2016 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2016/1.-49. Viď. zoznam
481.513./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 481.-513. Viď. zoznam
433.-480./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 433.-480. Viď. zoznam
385.-432./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 385.-432. Viď. zoznam
337.-384./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 337.-384. Viď. zoznam
289.-336./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 289.-336. Viď. zoznam
241.-288./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 241.-288. Viď. zoznam
193.-240./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 193.-240. Viď. zoznam
145.-192./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 145.-192. Viď. zoznam
97.-144./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 97.-144. Viď. zoznam
49.-96./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 49.-96. Viď. zoznam
1.-48./2015 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2015/ 1.-48. Viď. zoznam
501.-545./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 501.-545. Viď. zoznam
451.-500./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 451.-500. Viď. zoznam
401.-450./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 401.-450. Viď. zoznam
351.-400./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 351.-400. Viď. zoznam
301.-350./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 301.-350. Viď. zoznam
251.-300./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 251.-300. Viď. zoznam
201.-250./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 201.-250. Viď. zoznam
151.-200./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 151.-200. Viď. zoznam
101.-150./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 101.-150. Viď. zoznam
51.-100./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 51.-100. Viď. zoznam
1.-50./2014 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2014/ 1.-50. Viď. zoznam
551./2013 Zoznam dodávateľa Dodávateľské faktúry 2013/ 551. Viď. zoznam
501.-550./2013 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 501.-550. Viď. zoznam
451.-500./213 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 451.-500. Viď. zoznam
401.-450./2013 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 401.-450. Viď. zoznam
351.-400./2013 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 351.-400. Viď. zoznam
301.-350./2013 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 301.-350. Viď. zoznam
251.-300./2013 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 251.-300. Viď. zoznam
201.-250./2013 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 201.-250. Viď. zoznam
151.-200./2013 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 151.-200. Viď. zoznam
101.-150./2013 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 101.-150. Viď. zoznam
51.-100./2013 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 51.-100. Viď. zoznam
1.-50./2013 Zoznam dodávateľov Dodávateľské faktúry 2013/ 1.-50. Viď. zoznam