Hlasovací preukaz do EP

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v elektronickej podobe je potrebné zaslať do 03.05.2019 na adresu: obecneded@stonline.sk