Helyi adók és illetékek

Kutyaaadó    

Ebadó egy évre természetes vagy jogi személy által tartott, 6 hónaposnál idősebb kutyaért 5,00 euró.

Közterület-használati adó

Közterület használata

 • a/ üzleti tevékenységek nyújtására 0,10 €/m2
 • b/ cirkusz, vidámpark és egyéb attrakciók szervezéséért 0,05 €/m2

Építési és egyéb anyag elhelyezése 1 hét/m2

 • építkezési engedéllyel rendelkező építtető kérvényezésére 0,05 €
 • építkezési engedéllyel nem rendelkező lakos 0,10 €
 • elhelyezést nem kérvényező lakos 0,50 €

A helyi piactér használatára /asztal egy napra   3,50 €

 • a község lakosainak saját termesztésű gyümölcs és zöldség árusítása esetén 80%-os árengedmény jár
 • féléves bérbevételi ár 1 asztalért 365,00 EUR
 • éves bérbevételi ár 1 asztalért 664,00 EUR

A féléves és éves bérbevételi árat szükséges előre kifizetni a helyi községi hivatalban.

 

Közterület használata alkalmi árusításért  és egyéb szolgáltatásokért  azaz vásár és búcsú alkalmával az adómérték:

 • 1 piaci elárusítóhely 3 folyóméter 1 napra/ 15,- euró
 • 1 piaci elárusítóhely étel-ital árusítóknak 1 folyóméter 1 napra/ 20,- euró (maximálisan 6 folyóméter vásárolható)

Közterület használata ambuláns tevékenység vagy más szolgáltatás nyújtása esetén 1 napra 

a/ gépjármű nélkül                                3,50 €

b/ személygépjárművel                          5,00 €

c/ pótkocsis személygépjárművel            6,00 €

d/ tehergépkocsival                               7,00 €

 1. közterület használata zöldségfelvásárlás és egyéb magánvállalkozói üzleti tevékenység évenként 100€.Állandó gépjármű vagy mezőgazdasági technika parkolása őrizetlen közterületen egy napra

a/    10 m2-ig                                              0,40 €

b/    25 m2-ig                                              0,60 €

c /   25 m2 felett                                          0,80 €

személyszállításra szánt járművek díja a községi hivatalban kerül kiszabásra;
azon járművek díja, amelyek hosszútávon nincsenek használatban és közterületen parkolnak, 100%-kal emelkedik a fentebb meghatározott adókhoz mérten.

Idegenforgalmi adó

Az adómérték egy éjszakára személyenként 0,50 €.

Áruautomata-adó

Az adómérték egy áruautomatért 40 € egy évre.

Játékgépadó

Az adómérték egy játékgépért 166 € egy évre.

Játékgépek közé soroljuk: – számítogépes céljára szánt elektronikus készülékek, – mechanikai készülékek, elektronikus készülékek, – automaták és egyéb szórakoztató játékok – zenegépek.

Minden adózó köteles adókötelességét bejelenteni az adókezelőnél az adókötelezettség keletkezésétől számított 30 napon belül.

Illeték a települési hulladékért            

Az illetékkulcsot /az 2019-es illetékekről szóló ÁÉR 3 sz. /2018 szerint/ az adókezelő a következőképpen szabja meg:

a/    13,00 €    /fő/év

b/     2,60 €     /fő/év – iskolaügy /0,2 K/

13,00 €    egészségügyi intézmények egy évre /1  K/

5,20 €     önkormányzat, közintézmények egy évre / 0,4 K/

13,00 €    alkalmazottakra: éttermek, vendéglátóhelyek és élelmiszerüzletek egy évre /1 K/

13,00 €     alkalmazottakra: egyéb üzletekben egy évre /1 K/

6,50 €     egyéb vállalkozói szervezetek alkalmazottaira egy évre /0,5 K/

d/    13,00 € évente a nem lakott ingatlanokban, amennyiben a tulajdonos nem szerepel a falu állandó nyilvántartásában

Az adókezelő árengedményt ad az adófizetőknek a háztartási és építési hulladékadóért, kérvény és a vonatkozó iratok benyújtása alapján:

 • 50%-os engedmény az éves illetékből 70 év feletti lakosoknak,
 • 50%-os engedmény az éves illetékből súlyos egészségkárosodásban szenvedő személyeknek /írásos kérvény alapján, valamint az igazolvány benyújtása után/,
 • 50%-os engedmény az éves illetékből gyermekeknek 6 éves korig,
 • 50%-os engedmény az éves illetékből közép- és főiskolás diákoknak, a naponta beutazó diákok kivételével /írásos kérvény, diákigazolvány és a kollégiumi szállás igazolása alapján /,
 • szükséghelyzetben lévő fizikai személyeknek / írásos kérvény valamint a szükséghelyzeti anyagi járulék igazolása alapján/.

 

Az adókezelő kérvény és az alább feltüntetett iratok alapján nem vet ki adót:

– azon személynek, aki 90 napnál tovább nem tartózkodik Negyed község területén /Miután felmutatta: igazolását a munkaadójától, munkaengedélyét vagy tartózkodási engedélyét más állam területén, más településnél befizetett illetékekről szóló igazolását. Azon iratokhoz, amelyek nem szlovák nyelven íródtak szükséges fordított példányt is benyújtani./,

–  azon személyek, akik büntetés-végrehajtási vagy nevelőintézetben tartózkodnak /Szükséges irat: igazolás az intézményből./

–  azon személyek, akik egészségügyi vagy szociális központban tartózkodnak /Szükséges irat: igazolás az intézményből./

Illeték a sírhelyekért

1 sírhely 1€/év; 10 évre 10€.