Ingatlanadó

Ingatlanadó

Telek- és földadó

Telek- és földadó értéke

a/ szántóföldért, gyümölcsösért, szőlősért                           0,5875 €/m2

b/ állandó gyepterületek (legelők)                                      0,2373 €/m2

c/ kertek, beépített területek,udvarok, egyéb területek         1,85   €/m2

d/ erdőterületek, amelyeken erdőgazdálkodás folyik              0,58  €/m2

e/ halastavak, és egyéb halteny. és egyéb gazdaságilag haszn. vízterületek                                                                                                  0,58  €/m2

f/ építési telkek                                                                  18,58  €/m2

 

Adókulcsok

a / szántóföldért, komlóföldekért, gyümölcsösért, szőlősért   0,44 % az adóalapból

azaz 25,85 €/ha /0,5875 x 0,44×100=25,85/

b, állandó gyepterületek (legelők)                                 0,44% az adóalapból

azaz 10,44€/ha /0,2373×0,44×100=  10,44/

c/  kertek                                                                  0,60 % az adóalapból

azaz 111,00 €/ha /1,85×0,60×100= 111,00/

d/  beépített területek,udvarok, egyéb területek            0,60 ­­% az adóalapból

azaz 111,00 €/ha /1,85×0,60×100=111.00/

e/  erdőterületek, amelyeken erdőgazdálkodás folyik      0,80 % az adóalapból

azaz 46,40 €/ha /0,58×0,80×100= 46,40/

f/  halastavak, és egyéb halteny. és egyéb gazdaságilag haszn. vízeterületek   0,80 % az adóalapból

azaz 46,40 €/ha /0,58×0,80×100=46,40/

g/ építési telkek                                                      0,40  % az adóalapból

azaz 743,20 €/ha/18,58×0,40×100=743,20

h/ transzformátorállomásra szolgáló helyek vagy árusításra szolgáló elárusítóhelyek: 0,60 % az adóalapból

 

Építményadó:

 

  1. a) 0,08 €/m2lakóépületekért és melléképületekért, amelyek a főépület kiegészítésére szolgálnak,
  2. b) 0,15 €/m2mezőgazdasági termelés céljára készült épületekért, üvegházakért, vízgazdálkodási építményekért, saját mezőgazdasági termékek tárolására szolgáló épületekért, beleértve a saját ügykezelési célokat szolgáló épületeket is,
  3. c) 0,20 €/m2egyéni üdülést szolgáló pihenőházakért és hétvégi házakért,
  4. d) 0,40 €/m2különálló garázsokért,
  5. e) 0,40 €/m2gyűjtőgarázsok (parkolóházak) épületeiért,
  6. f) 0,40 €/m2földfelszín alatti gyűjtőgarázsok (mélygarázsok) épületeiért,  
  7. g) 0,60 €/m2ipari építményekért, energetikai építményekért, építőipart kiszolgáló építményekért, saját termékek tárolására szolgáló épületekért, beleértve a saját ügykezelési célokat szolgáló épületeket is,
  8. h/  0,80 €/m2 egyéb vállalkozást és önálló vállalkozói tevékenységet szolgáló épületekért, egyéb vállalkozással és vállalkozói tevékenységgel összefüggő raktározás és ügykezelési célokat szolgáló épületekért,
  9. i/   0,40 €/m2egyéb építmények.

Többszintes építmények esetén az adókezelő általános érvényű rendelettel a település, illetve a település egyes részeinek megfelelően, minden további szintért felárat állapíthat meg, legfeljebb 0,33 euró összegben, kivéve az első föld feletti szintet.

Lakásadók

a/ 0,08 €/m2 lakásokért,

b/ 0,08 €/m2 nem lakásra szolgáló helyiségekért, amelyek nem vállalkozásra és más vállalkozói tevékenységre szolgálnak,

c/ 0,80 €/m2 nem lakásra szolgáló helyiségekért, amelyek vállalkozásra és más vállalkozói tevékenységre szolgálnak.