Polgármester asszony köszöntője

Kedves Negyediek, Tisztelt Polgártársak!

 

Engedjék meg, hogy ezen az ünnepnapon, az újév első délutánján pár szót szólhassak önökhöz.

Egy évvel ezelőtt mindnyájunknak főleg jó egészséget, jó pihenést kívántam szeretteink körében, sok örömöt családunkkal és barátainkkal való találkozásaink során. Később, az év folyamán és főleg most, az utolsó napokban valóban ráébredhettünk, hogy ezek az egyszerű szavak milyen mély tartalmat hordoznak magukban.

A karácsonyi ünnepek jelentik számunkra az igazi ünnepeket. Kellemes órákat töltünk hozzátartozóink és barátaink körében. Az ez évi ünnepek azonban eltértek az eddigiektől. Összejöveteleink leszűkültek csupán a legközelebbi családtagjainkkal való találkozásra. Ezzel is igyekeztünk védeni nem csupán a saját, de egyben szeretteink egészségét is.

Egy olyan évet tudhatunk magunk mögött, amilyenhez hasonlatosat valószínűleg senki sem talál az emlékezetében. Megmutatta, mennyire függünk egymástól. Rákényszerített bennünket elgondolkodni olyan dolgokon, amelyeket eddig természetesnek véltünk, rájöttünk arra, hogy felelősek vagyunk nemcsak magunkért, hanem szeretteinkért, ismerőseinkért és munkatársainkért egyaránt.

Nagyon örülök, hogy bebizonyosodott, képesek vagyunk: összefogni, egymásnak segíteni a nehéz időkben, önzetlennek és alázatosnak lenni, amely falunk lakosságára mindig jellemző volt.

A veszély, amellyel szembe kellett néznünk, erős összetartásra kényszerített bennünket. Tavasszal megannyi önkéntes jelentkezett az arcmaszkok varrására, szétosztására falunk lakosai között, és ezzel segítve a védekezést a fertőzés első hulláma ellen.

Összetartozásunk megmutatkozott a községünktől csupán pár kilométerre tervezett plazmaíves hulladékégető megépítése elleni tiltakozásunkban is. Ez a harc még igencsak gyerekcipőben jár, és még messzemenően nincs megnyerve. A tiltakozást folytatnunk kell. Minden törvény adta lehetőséget ki kell használnunk, hogy eme befektetés megvalósítását megakadályozzuk, amely komoly veszélyt jelent ránk, gyermekeinkre és természeti kincseinkre egyaránt.

A nehézségek ellenére, amelyek az idei évben kihatással voltak az önkormányzatok pénzbeli juttatásaira is, községünkben sikerült befejezni a tervezett felújítási munkálatokat mindkét községi épületen. Szeptembertől a községi hivatal újból a megszokott helyen székel, január folyamán pedig gyermekeink visszatérhetnek az óvoda felújított osztályaiba. Januártól a négy pavilont gyermekzsivaj tölti be, az új modern konyhában a szakácsnők egészséges, tápláló ételeket készítenek számukra. Modern, attraktív óvodával büszkélkedhetünk, egészséges környezettel, melyet gyermekeink igazán megérdemelnek.

A felújítási munkálatok megvalósítása meglehetősen rányomta bélyegét községünk költségvetésére. Az óvoda átépítésének összkiadása 940.354 euró. Ez az összeg nem tartalmazza a konyhai felszerelés kiadásait, az épület kamerarendszerrel történő ellátását, új ágyak és bútorzat megvásárlását. Ezekkel együtt a kiadások elérték a közel 1 millió eurót. Az óvoda épületének a felújítására községünk európai uniós forrásból 612.318 euró 60 centet kapott. A különbség tehát mintegy 380 ezer euró, amely hitelből és saját forrásból volt finanszírozva.

A községháza épületének a felújítása nem egész 240 ezer euróba került, ebből az uniós források 145.841 eurót tettek ki. A különbözet – mintegy 93 ezer euró saját forrásból volt finanszírozva.

Ezen többletkiadások miatt a halottasház tetőzetének felújítása, a piactér felújítása, közutak kijavítása, a közvilágítás felújítása és egyéb projektek megvalósítása elmaradt. Ezeket lehetőleg a 2021-es évben szeretnénk megvalósítani.

Nem kis feladatok várnak ránk a hulladékgazdálkodás terén is. Törvényből adódóan be kell vezetnünk a biológiai hulladék komposztálását, növelni az osztályozható hulladék százalékos arányát. Bízom benne, hogy közös erőfeszítésekkel értékelhető eredményeket tudunk majd elérni, amelyek a jövőben az adóterhek stabilizálásában mutatkoznak majd meg.

A járvány falunk életének minden területén érezhető volt. A közösségi élet szinte teljességgel megszűnt. Le kellett állítani a sportesemények és kulturális rendezvények szervezését. Ennek hatását sajnos még az idei évben is érezni fogjuk.

Ezért mindnyájunknak azt kívánom, hogy olyan emberekkel legyünk körülvéve, akik őszintén, önzetlenül szeretnek bennünket, akikre az élet minden terén bármilyen körülmények között számíthatunk.

Próbáljunk a jóra és a pozitív dolgokra alapozni.

Meg vagyok róla győződve, hogy közös erővel, jó szándékkal, egy kis akarattal és a ránk váró feladatokat egymás iránti toleranciával sikerül megoldani, mindenből megtalálni a helyes kiutat.

Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki mindazoknak, akik a munkájukkal, támogatásukkal, segítségükkel vagy csupán egy őszinte biztató szóval hozzájárultak községünk életének a javításához.

Az újévben kívánok úgy a magam, mint a községi hivatal alkalmazottai és önkormányzata a nevében jó erőt, egészséget, sok sikert, nyugalmat, a lehető legkevesebb gondot, és a lehető legtöbb örömöt és azt, hogy mindig jó emberek vegyék önöket körül. Ne legyen részük semmilyen szenvedésben, hozzon Önök számára a 2021-es év minden elképzelhető jót a magánéletükben és munkájuk terén egyaránt.

Boldog újesztendőt kívánok mindenkinek!