Kontakty

 

Hlavná č. 844
925 85 Neded
Tel.: 031/77 941 33
031/77 941 34 – matričný úrad
E-mail: obecneded@stonline.sk  

JUDr. Henrieta Selmecziová starostka obce +421 910 277 677
Bc. Helena Antalová matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie listín a podpisov, sociálne veci +421 31 77 94 134
Ing. Katarína Fazekasová účtovníctvo +421 31 77 94 133
Mgr. Mária Fördösová správa daní a poplatkov, evidencia SHR, správa cintorínov +421 31 77 94 133
Ing. Eva Komlósiová personalistika a mzdové účtovníctvo +421 31 77 94 133
Mgr. Anikó Mészárosová zástupca matrikára, miestny rozhlas, web +421 31 77 94 133
Ing. Andrea Plankóová podateľňa, pokladňa, súpisné čísla, prenájom bytových a nebytových priestorov, web +421 31 77 94 133
Róbert Czibula stavebný úrad +421 31 77 94 133

Školské a predškolské zariadenia

Základná škola (slovenská)
Neded 964
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 116

Základná škola Ágoštona Pongrácza s VJM
Neded 964
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 017

Školská jedáleň
Neded 964
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 031

Materská škola (slovenská)
Baláta 134
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 048

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Baláta 134
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 048

Prílohy

  • SK (253 kB)
    11.12.2019