Kontakty

Obecný úrad Neded

Hlavná č. 844
925 85 Neded
Tel.: 031/77 941 33
031/77 941 34 – matričný úrad
E-mail: obecneded@stonline.sk

Školské a predškolské zariadenia

Základná škola (slovenská)
Neded 964
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 116

Základná škola Ágoštona Pongrácza s VJM
Neded 964
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 068

Materská škola (slovenská)
Baláta 134
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 048

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Baláta 134
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 048