Kontakty

 

Hlavná č. 844
925 85 Neded
Tel.: 0904 548 276
0904 543 562 – matričný úrad
E-mail: obecneded@neded.sk

JUDr. Henrieta Selmecziová starostka obce +421 910 277 677
Bc. Helena Antalová matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie listín a podpisov, sociálne veci +421 904 543 562
Ing. Katarína Fazekasová účtovníctvo +421 904 548 276
Mgr. Mária Fördösová správa daní a poplatkov, evidencia SHR
+421 904 548 276
Ing. Eva Komlósiová personalistika a mzdové účtovníctvo +421 904 548 276
Mgr. Anikó Mészárosová zástupca matrikára, overovanie listín a podpisov, miestny rozhlas, správa cintorínov, web, knižnica, prenájom kultúrneho domu +421 904 548 276
Ing. Andrea Plankóová podateľňa, pokladňa, súpisné čísla, prenájom bytových a nebytových priestorov, web +421 904 548 276
Róbert Czibula stavebný úrad +421 904 548 276

Školské a predškolské zariadenia

Základná škola (slovenská)
Neded 964
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 116

Základná škola Ágoštona Pongrácza s VJM
Neded 964
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 017

Školská jedáleň
Neded 964
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 031

Materská škola (slovenská)
Baláta 134
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 048

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Baláta 134
925 85 Neded
Tel.: 031/77 94 048