Mobilné odberové miesta v okrese Šaľa

Adresa odberového miesta: Šaľa, Diakovská č. 13

Prevádzka: od 14.12.2020, v čase od 10,00 hod. do 14,00 hod.

Prevádzkovateľ: MUDr. Peter Bakič, s.r.o.

Informácia je aj na stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/?ag-mom (na stránke MZ SR je nesprávna adresa – odberové miesto nie je na Budovateľskej 550, ale na horeuvedenej Diakovskej 13)