Novo zriadené MOM v Šali – Veči

Adresa MOM:

Veča – Pribinovo námestie

prevádzka: od 9.00 do 18.00 hod. (prestávka od 13.00 do 14.00 hod.) aj v sobotu