O obci

Obec Neded má výbornú geografickú polohu. Vedie tadiaľ štátna cesta, úrodné polia, aj tok rieky Váh pozdĺž celej obce. Rozloha obce je 3601 ha a počet obyvateľov v obci je 3 335.

Obec každoročne usporadúva nededské dni v mesiaci august – september. Medzi ďalšie podujatia, patria hody, ochutnávka vín, rybárske preteky a poľovačky.