Oznam

Starostka obce a obecné zastupiteľstvo Vás pozývajú na futbalové ihrisko, kde sa o polnoci rozhorí tradičný táborák. Zároveň Vám oznamujú, že sa uskutoční aj novoročný ohňostroj, ktorý ako sponzorský dar poskytla obci internetová spoločnosť GútaNet s.r.o. z Kolárova.