Oznam

Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a krízového štábu o dodržiavaní stanoveného času nákupu potravín a hygienických potrieb v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 do 12:00 hodiny je do predajní povolený vstup iba osobám nad 65 rokov bez doprovodu. V praxi to znamená, že seniori sú povinní nakupovať vo vyhradenom čase. V prípade, že nevedia samostatne nakupovať, pri  nákupe pomôže personál predajne. Ostatní občania musia nakupovať mimo týchto stanovených hodín. Čiže ráno do 9:00 hodiny a po 12:00 hodiny. Nerešpektovanie opatrenia zo strany prevádzkovateľov maloobchodných predajní je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20.000 €. Nerešpektovanie opatrenia fyzickými osobami je priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške do 1.659 €.