Oznam

Obec Neded oznamuje obyvateľom, že veľkoobjemové kontajnery na uloženie veľkoobjemového odpadu sú vyložené na skládke zeleného odpadu. Obyvatelia obce môžu vyviesť odpad počas otváracej doby skládky, to je v stredu od 13:00 do 17:00, a v sobotu od 10:00 do 15:00 hodiny.
Do veľkoobjemových kontajnerov sa môže ukladať veľkoobjemový odpad a to: starý nábytok, umelé stoly a stoličky, PVC a laminátové krytiny, koberce a matrace.
Je prísne zakázané ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky, stavebný odpad, elektroniku a nebezpečný odpad, ako dechtový papier, azbest, olej, farby a nádoby z použitých farieb, postreky a iné chemikálie. Porušenie zákazu sa trestá peňažnou pokutou. Objekt je sledovaný aj kamerovým systémom.