Oznam

Oznamujeme obyvateľom, že v miestnych cintorínoch sú od 27. apríla do 11. mája 2020 umiestnené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých je možné umiestniť odpad z jarného upratovania hrobov.