Oznam

Oznamujeme obyvateľom, že od 4. mája 2020 bude prebiehať v obci zber zeleného odpadu. Poprosíme občanov, aby pokosenú trávu a burinu (okrem konárov!) zbierali do debničiek, alebo do vriec, prípadne do papierových krabíc. Dôrazne Vás upozorňujeme, že zelený odpad nepatrí do komunálneho odpadu (modrá smetná nádoba). V prípade porušenia tohto zákazu budú ukladané finančné postihy!