Oznam

Riaditeľstvá materských a základných škôl oznamujú rodičom, ktorí prejavili záujem o zaradení detí do výchovného procesu, že vyučovanie začína 1. júna 2020, v pondelok:
– MŠ od 7:00 do 16:00
– ZŠ podľa pokynov škôl.