Oznam

Skríningového testovania v dňoch 23. a 24. januára 2021 sa spolu zúčastnilo 1498 občanov. Z celkového počtu vykonaných testov bolo 25 pozitívnych, čo je 1,668 %.
Žiadame každého, kto mal pozitívny výsledok testu, ako i tých, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, aby dodržiavali karanténne opatrenia, a tým zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy.
Ďakujeme Vám, že ste sa testovania zúčastnili a vyslovujeme poďakovanie testovacím tímom – zdravotníčkam z našej obce, zamestnancom obce, dobrovoľníkom z radov FC Neded, zástupcom ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky.