Oznam

Vážení občania!
Štvrtého kola antigénového testovania sa v našej obci zúčastnilo 1393 osôb, pozitívny výsledok testu bol vykázaný u 10 osôb, čo je 0,71%.
Prosíme obyvateľov, ktorí boli pozitívne testovaní, ako aj ich rodinných príslušníkov žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, aby dodržiavali stanovené bezpečnostné opatrenia, a tým zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy.
Doklad o negatívnom teste nie je zárukou, že ste skutočne negatívni. Rodiny v karanténe, ktoré nemajú možnosť si zaobstarať potraviny, lieky, drogériu, nech neváhajú a požiadajú o nákup obecný úrad, obecnú políciu, či susedov, ktorí ochotne pomôžu.
Zároveň Vám chceme poďakovať, že ste sa testovania zúčastnili, a vyslovujeme poďakovanie testovacím tímom – zdravotníkom z našej obce, dobrovoľníkom, zamestnancom obce, zástupcom Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí už štvrtý týždeň za sebou ochotne pomáhajú, nehľadiac na svoj voľný čas. Taktiež ďakujeme tým, ktorí nás zasponzorovali sladkou odmenou.