Oznam

Vážení občania!

Siedmeho kola antigénového testovania sa v našej obci zúčastnilo 1356 osôb, pozitívny výsledok testu bol vykázaný u 3 osôb, čo je 0,22 %.

Výsledky sú oveľa lepšie ako v predchádzajúcich týždňoch, napriek tomu Vás prosíme o dôsledné dodržiavanie nariadených opatrení.

Zároveň Vám chceme poďakovať, že ste sa testovania zúčastnili. Vyslovujeme poďakovanie testovacím tímom – zdravotníkom z našej obce, dobrovoľníkom, zamestnancom obce, zástupcom Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí pravidelne počas svojho voľna pomáhajú pri testovaní. Veľká vďaka patríi tým, ktorí na nás opäť nezabudli a zasponzorovali sladkou odmenou.

Chráňme sa navzájom, zostaňme doma. Buďme zdraví.