Oznam

Vážení rodičia a milí žiaci!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre vydal stanovisko k otváraniu škôl a školských zariadení v Nitrianskom kraji. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu regionálny hygienik

naďalej neodporúča otvárať školy a školské zariadenia.

Zo strany RÚVZ v Nitre bola vyslovená obava, že otvorenie škôl by viedlo k zásadnému zvýšeniu mobility žiakov i rodičov, a tým k možnému zhoršeniu epidemiologickej situácie.
Na základe stanoviska regionálnej hygieničky a v záujme zdravia žiakov a zamestnancov školy, ktoré je pre nás prvoradé, starostka obce a riaditelia základných a materských škôl rešpektujú stanovisko regionálneho hygienika a oznamujú, že

prezenčné vyučovanie sa dňom 15. 03. 2021

v základných a v materských školách v Nedede neobnoví.

Termín otvorenia škôl bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania. O zmene Vás budeme včas informovať.