Oznam

Obec Neded sa obracia na občanov, ktorí majú vedomosť o tom, kto vyviezol v období medzi 05. 05. – 09. 05. 2021 stavebný odpad na Batonskú cestu a do medzihrádzového priestoru, aby i bez uvedenia svojich údajov pomohol odhaliť tohto znečisťovateľa nášho životného prostredia.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.