Oznam – 8. kolo testovania

Vážení občania!
Ôsmeho kola antigénového testovania sa v našej obci zúčastnilo 1336 osôb, pozitívny výsledok testu bol vykázaný u 4 osôb, čo je 0,30 %.
Výsledky sú oveľa lepšie ako v predchádzajúcich týždňoch, napriek tomu Vás prosíme o dôsledné dodržiavanie nariadených opatrení.
Zároveň Vám chceme poďakovať, že ste sa testovania zúčastnili. Vyslovujeme poďakovanie testovacím tímom – zdravotníkom z našej obce, dobrovoľníkom, zamestnancom obce, zástupcom Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí pravidelne počas svojho voľna pomáhajú pri testovaní. Ďakujeme za sobotňajší obed a veľká vďaka patrí i tým, ktorí na nás opäť nezabudli a zasponzorovali sladkou odmenou.
Chráňme sa navzájom, zostaňme doma. Buďme zdraví.