Oznam

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie oznamuje obyvateľom, že 30. novembra 2019, t.j. v sobotu, ráno od 8:00 hodiny zamestnanci ČOV začínajú s odpočítaním stavu motohodín. Žiadajú občanov, aby umožnili prístup k počítadlu. V prípade že sa nezdržiavate doma, aktuálny stav počítadla napíšte na papier, vložte do sáčku a vyveste na bránu. Stav počítadla môžete nahlásiť aj prostredníctvom webovej stránky, www.covvn.sk. Ďalšie informácie Vám poskytnú na telefónnom čísle 0901 740 181.