Oznam – dane a poplatky

Z dôvodu prijatých opatrení obmedzujúcich pohyb obyvateľov, Obecný úrad v Nedede pristúpil k predĺženiu lehoty na zaplatenie daní a poplatkov za rok 2020 ako aj prípadné nedoplatky za predchádzajúce roky.

V prípade, že v lehote do 14. decembra 2020 uvedené nedoplatky nebudú uhradené, Obec Neded pristúpi k ich vymáhaniu prostredníctvom vymáhacej spoločnosti, čo pre dlžníka bude predstavovať ďalšie náklady.