Oznam – daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Oznamujeme obyvateľom, že tí občania u ktorých nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti, a to predajom, kúpou, darovaním, vydaním stavebného povolania, kolaudáciou, dokončením prístavby, nadstavby sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2020 na miestnom obecnom úrade.