Oznam – Dotácia na stravovanie

Oznamujeme obyvateľom, že k 01.09.2021 sa ukončuje plošné poskytovanie dotácii na stravu ZŠ a MŠ.

Dotácia bude možná len v prípade, ak žiadateľ spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

  1. ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa,
  2. ak zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi,
  3. ak príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

Nárok na dotáciu na stravu si môžete uplatniť do 28.07.2021 na Obecnom úrade v Nedede.