Oznam – elektroodpad

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 5. septembra 2020, t. j. v sobotu od 08:00 hod. do 13:00 hod. môžete odovzdať vyradené staré domáce spotrebiče a elektronické zariadenia vedľa katolíckeho kostola v budove bývalej stolárskej dielne.