Oznam – Értesítés

Obec Neded oznamuje obyvateľom, že veľkoobjemové kontajnery na uloženie veľkoobjemového odpadu sú vyložené na skládke zeleného odpadu. Od dnešného dňa obyvatelia môžu vyviesť odpad počas otváracej doby skládky, to je v stredu od 13:00 do 16:30, a v sobotu od 10:00 do 15:00 hodiny.
Do veľkoobjemových kontajnerov sa môže ukladať veľkoobjemový odpad a to: starý nábytok, umelé stoly a stoličky, PVC a laminátové krytiny, koberce a matrace.
Je prísne zakázané ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky, stavebný odpad, elektroniku a nebezpečný odpad, ako dechtový papier, azbest, olej, farby a nádoby z použitých farieb, postreky a iné chemikálie.  Porušenie zákazu sa trestá peňažnou pokutou. Objekt je sledovaný aj kamerovým systémom.

 

Negyed Község értesíti a lakosokat, hogy a nagytérfogatú hulladékgyűjtő konténerek a zöldhulladék-gyűjtőtelepre lettek kihelyezve. A mai naptól kezdődően a lakosok a telep nyitvatartási ideje alatt, azaz szerdánként 13:00 órától 16:30-ig, valamint szombaton 10:00 órától 15:00-ig szállíthatják ki a hulladékot. A nagytérfogatú konténerekbe csak régi bútorokat, műanyag székeket és asztalokat, PVC padlót és linóleumot, valamint szőnyeget és matracot helyezhetnek el.
Szigorúan tilos a konténerekbe dobni gumiabroncsokat, építkezési hulladékot, elektronikai eszközöket és veszélyes hulladékot, ide tartozik a kátránypapír, azbeszt, olaj és olajszármazékok, festék és festékes doboz, permet és egyéb kemikáliák. A területet kamerákkal is őrzik.