Oznam – Értesítés

Obec Neded oznamuje obyvateľom, že z dôvodu prípravy obecných dní sa zber plastových fliaš presúva na september. Presný dátum zberu ja stanovený na 2. septembra 2019, pondelok. Prosíme občanov, aby žlté vrecia s plastom vyložili pred svoj dom v nedeľu večer (t.j. 1.9.2019).

 

Negyed Község értesíti a lakosokat, hogy a műanyag palackok begyűjtése a falunapokra való készülődés miatt szeptemberre tolódik. A gyűjtés pontos dátuma 2019. szeptember 2. Kérjük a lakosokat, hogy a műanyaggal telített sárga zsákokat tegyék ki házaik elé vasárnap este (azaz 2019.9.1-jén).