Oznam – FCC zber komunálneho odpadu

Spoločnosť FCC oznamuje obyvateľom, že zber komunálneho odpadu aj napriek sviatku sa uskutoční 5. júla, t.j. v pondelok. Upozorňujeme občanov, že odpad bude likvidovaný len z nádob označených žltou nálepkou. Tí, ktorí poplatok doposiaľ neuhradili, môžu tak spraviť osobne na obecnom úrade, prevodom alebo poštovou poukážkou.