Oznam – FCC

Spoločnosť FCC oznamuje obyvateľom, že zber komunálneho odpadu bude 11. apríla, t.j. v sobotu.