Oznam – karanténa

Žiadame všetkých obyvateľov, ktorí sú na území našej obce či už na základe vlastného rozhodnutia alebo nariadením lekára alebo zamestnávateľa v KARANTÉNE, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad e-mailom na adrese: obecneded@stonline.sk alebo telefonicky na tel.čísle 0905242925.

Karanténa znamená: zákaz opustiť domácnosť a týka sa všetkých členov domácnosti!

Zakázané je aj prijímať návštevy! 

 

Tí obyvatelia ktorí nemajú možnosť zabezpečiť si lieky alebo potraviny, sa môžu obrátiť v priebehu pracovných dní na obecný úrad na telefónnom čísle 0905242925.

Slovenská pošta žiada občanov, ktorí sa nachádzajú v povinnej karanténe, aby označili svoju schránku, príp. vstupné dvere červeným papierom, červenou stužkou alebo iným jednoznačným spôsobom, že ich domácnosť sa nachádza v povinnej karanténe.