Oznam – materské a základné školy

Obec Neded oznamuje rodičom, že od 8. februára 2021 začína vyučovanie v zrekonštruovanej budove materskej školy v Baláte.

V pondelok otvárame Materskú školu slovenskú v plne organizovanej prevádzke, teda pre všetky deti zapísané do materskej školy (pre tie deti, ktoré MŠ doteraz navštevovali ako i tie, ktoré boli zapísané pre školský rok 2020/2021).

Zároveň oznamujeme rodičom detí navštevujúcich Materskú školu – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, že prevádzka tejto materskej školy bude obmedzená z technických príčin len na jednu triedu. Otvárame ju pre tie deti, ktoré do materskej školy chodili od septembra 2020. O otvorení ďalšej triedy Vás budeme včas informovať.

Žiadame rodičov, aby kontaktovali riaditeľstvá Materských škôl a záväzne oznámili svoj záujem o vyučovanie najneskôr do 9.00 hod. v piatok 5. februára 2021.

Zároveň oznamujeme rodičom žiakov Základnej školy Neded s VJS, že dňom 8. februára 2021 sa začína vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu. Bližšie informácie rodičia i žiaci získajú na FB stránke školy.