Oznam – Obecný úrad dočasne zatvorený

Oznamujeme obyvateľom, že od 7. januára 2021 až do odvolania bude Obecný úrad v Nedede zatvorený.
Úradné záležitosti je možné vybavovať telefonicky, mailom alebo využitím internetbankingu.

Obecný úrad: +421 904 548 276
         Matrika: +421 904 543 562

 E-mailová adresa: obecneded@neded.sk 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2292 4132 – dane a poplatky za KO

           SK62 5600 0000 0038 4513 3001 – ostatné platby