Oznam – obvodný lekár

Miestny obvodný lekár oznamuje obyvateľom, že pacienti ktorí majú cestovnú anamnézu, príznaky ochorenia: zvýšenú teplotu, bolesti hrdla, tela, svalstva, majú prísny zákaz chodiť do ambulancie, a majú sa zdržiavať doma. V prípade ochorenia využite telefonický kontakt – volajte ambulanciu všeobecného lekára, prípadne 155.