Oznam – odpis plynomerov

Slovenská pošta oznamuje obyvateľom obce, že od 1. novembra 2020 doručovateľky začnú s odpisom plynomerov. Prosíme občanov, aby umožnili odpis a pootvárali si zámky na plynových hodinách! Vzhľadom na súčasnú situáciu prosíme občanov o spoluprácu a pomoc zamestnancom pošty.