Oznam – pošta

Slovenská pošta oznamuje obyvateľom,
že od 13. do 20. augusta 2020
bude pošta v Nedede z prevádzkových dôvodov poskytovať služby verejnosti nasledovne:
13. a 14. augusta od 8.00 do 13.00 hod.,
17–19. augusta od 8.00 do 13.00 hod.,
a 20. augusta od 8.00 do 13.00 a od 14.00 do 17.00 hod.