Oznam – riaditeľské voľno

Riaditeľstvá miestnych materských a základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským oznamujú rodičom a žiakom, že 14. septembra 2020, t.j. v pondelok udeľujú riaditeľské voľno.