Oznam – Školy a materské školy

Od 1. júna 2020 sa v našej obci opäť môžu otvoriť obe školy (Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 1–4. ročníky, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ágostona Pongrácza 1–5. ročníky) a materské školy (s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským). Riaditeľstvá preto žiadajú rodičov, aby do 25. mája oznámili triednym učiteľom, či majú záujem o zaradenie detí do výchovného procesu.