Oznam – úradné hodiny

Obecný úrad v Nedede oznamuje obyvateľom, že od 9. novembra 2020 až do odvolania nastáva zmena stránkových hodín:

PONDELOK    13:30 – 15:30

STREDA          09:00 – 11:00        15:00 – 17:00

V utorok, štvrtok a piatok bude Obecný úrad v Nedede zatvorený.
Žiadame občanov, aby ste Obecný úrad navštívili len v nevyhnutných prípadoch.
Odporúčame Vám úradné záležitosti vybavovať telefonicky, mailom alebo využitím internetbankingu.

Tel. č.: +421 904 548 276
+421 904 543 562

 E-mailová adresa: obecneded@stonline.sk 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2292 4132 – dane a poplatky za KO

           SK62 5600 0000 0038 4513 3001 – ostatné platby