Oznam – veľké upratovanie

Oznamujeme obyvateľom,že dňa 23. apríla 2022, t. j. v sobotu sa bude konať veľké upratovanie na území obce.

Cieľom upratovania je: vyčistenie brehu rieky Váh, okolia cintorína, starej železničnej stanice, autobusových zastávok, parkov a stromoradia na Batonskej ceste. Organizácie srdečne očakávajú aj dobrovoľníkov.

Zraz bude ráno, o 08:00 pred obecným úradom. Vrecia a rukavice zabezpečí organizátor.