Oznam – veľké upratovanie

Obecné zastupiteľstvo v Nedede a miestne organizácie oznamujú obyvateľom, že dňa 22. mája 2021, t. j. v sobotu sa bude konať veľké upratovanie na území obce. Cieľom upratovania je: vyčistenie brehu rieky Váh, okolia cintorína, starej železničnej stanice, autobusových zastávok, parkov, a stromoradia pri smetisku. Organizácie srdečne očakávajú aj dobrovoľníkov. Zraz bude ráno, o 09:00 pred obecným úradom. Vrecia a rukavice zabezpečí organizátor.